Nyheter

12.09.2015 19:56 - Rapportering

VIKTIG: Rapportering skal skje snarest mulig etter avsluttet fiske (gjelder også sesongkort). RAPPORTERES DET IKKE STENGER FYLKET FISKET I ELVA - DETTE ER ET FELLES ANSVAR

FANGSTRAPPORT
Fangstrapport skal leveres på internett så snart som mulig etter avsluttet fiske. Ved fangst skal denne rapporteres innen 24 timer.

For døgn og ukekort skal det rapporteres seinest 24 timer etter kortets utløpsdato.
For sesongkort skal all fangst rapporteres fortløpende. Fiskere uten fangst rapporterer ved sesongslutt innen 21. september. Fiskere med sesongkort må huske å registrere antall fiskedøgn

Nyheter

07.07.2016 8:55
Husk rapportering
12.09.2015 19:56
Rapportering
24.08.2015 20:41
Gjenutsetting av fisk
24.08.2015 20:16
Villaksens Dag 29.august
01.06.2015 18:28
Fisket 2015
1 2 [Neste >>]