Info

FISKE I SOKNA 2015

KJØP FISKEKORT HER:
www.inatur.no

FISKEARTER:
Laks, sjøaure, bekkeaure. Fiske etter ål er ikke tillatt.

LOVLIGE FISKETIDER:
Fisket åpnes 15. juni kl 00:00 og varer fram til 20. september kl 24:00. Fisket er åpent alle dager i uka

PRISER PÅ FISKEKORT:
Sesongkort: Gyldig i perioden 15.06 - 20.09: 3000,
Ukekort (7 dager): kr 1000,-.
Døgnkort: gjelder i 24 timer: kr 250,-.
Ungdomskort: 15.06. – 20.09: kr 100,-.

Fiskekort og fiskeravgift kan kjøpes på nett via www.inatur.no.

FISKESONER
Det meste av elva er åpen for fiske dersom du har kjøpt fiskekort. Unntak er sonene "Presthølen" og "Lindland". Disse har egne kort. Øvrige kort gjelder i resten av elva. På enkelte strekk er det fiske forbudt. Fiskerne plikter å gjøre seg kjent med disse områdene. Se menyen for detaljerte kart

FANGSTRAPPORT
Fangstrapport skal leveres på internett på www.inatur.no innen 24 timer etter at fisket er avsluttet eller kortet er utløpt. Siste frist for sesongrapportering er 21. september. Dette gjelder uansett om du har fått fangst eller ikke. Fiskere med sesongkort må huske å registrere antall fiskedøgn. www.inatur.no

FISKEREDSKAPER:
Fiskestang og håndsnøre er eneste lovlige redskap. Bruk av flere stenger/snører samtidig er ikke tillatt. Stanga/snøret må ikke forlates under fisket. Max 2 agn pr. stang/snøre og maks tre kroker totalt.
Lovlig agn: mark, sluk, spinner, wobbler og flue.
Ulovlig utstyr: Vannfylte hjelpemidler som søkker og dobber el. Dette fordi slike redskaper er vanskelige å desinfisere og smitte kan lett bringes med fra andre vassdrag.

MINSTEMÅL:
Minstemål for laks og sjøaure er 35 cm. Max 3 laks og 3 sjøaure pr døgn. Det er i 2015 ikke et maksimalt antall fisk i sesongen.

BEVEGELIG FISKE:
Da Sokna er en ganske liten elv er det viktig at alle brukerne viser respekt for hverandre og ikke opptar de enkelte fiskeplassene for lenge.
Det kreves at alle som fisker i Sokna driver bevegelig fiske.

Her er grunnreglene for bevegelig fiske i Sokna:

Ved fluefiske: Man fisker effektivt av et område og slipper andre ventende til før man, etter kø – prinsippet, eventuelt tar på det samme strekket igjen.
Hvis man praktiserer stillestående fiske med fluestang, for eksempel på steder hvor man blir forhindret i å bevege seg nedover, skal man ikke oppta denne plass lenger enn 30 minutter.


Ved markfiske: Ved markfiske i sokna er det, etter tradisjon, mest normalt med stillestående markfiske.
Det er her tillatt å fiske en halv time av gangen før man overlater plassen til noen andre.

Sluk, spinner og dobbefiske: I Sokna er de fleste hølene relativt små, det kan derfor fort bli trangt om plassen.
Her gjelder også regelen om inntil en halv time på hver fiskeplass.

Dersom man fisker i et område hvor man ikke opptar en ”populær” fiskeplass, kan man selvsagt bruke noe lenger tid. Men om man da ser andre som vil ha plassen, skal man straks gi den fra seg.

Vær oppmerksom på at mange steder kan elven og fiskeplasser ses fra veier og stier. Her er det hele tiden sportsfiskere som ser etter ledige fiskeplasser. På disse stedene gjelder 30 minutters regelen uansett.

Fiskere som ikke respekterer bevegelig fiske, vil bli møtt med reaksjoner!

KONTROLL:
Det er oppsyn langs hele elva. Det må vises fram gyldige papirer (fiskekort) etter oppfordring. Oppsynet overvåker også ovennevnte regler om bevegelig fiske. Husk å praktisere disse slik at alle kan komme til over alt!
Vi har satt opp søppeldunker langs elva. Bruk disse og ikke kast søppel, snørerester og annet skrot langs elva.

DESINFISERING:
For å hindre smitte av Gyrodactylus Salaris som vil ødelegge elva fullstendig om elva blir smittet, skal alt fiskeutstyr, inklusive båter, kanoer, belly boat o.l, gummistøvler og vadebukser, som skal brukes desinfiseres før fisket starter i elva. Ved flytting mellom vassdrag skal utstyr desinfiseres for hver gang.
Desinfisering utføres på Bakkaåno Camping, Kurt Mydland (malmbanen 51) og på Strandaveien. Se kart.
For mer informasjon om Gyrodactylus Salaris se egen brosjyre fra mattilsynet og fakta fra vetrinærinstituttet.


KONTAKTPERSON:

Oddvar Mydland
Fitja
4380 Hauge i Dalane
tlf. 909 77 705